Το κόστος εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να είναι μεγάλο, οπότε έχουμε σχεδιάσει μια σειρά επιλογών από πακέτα εγγύησης επιστροφής χρημάτων με δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις. Επιπλέον, σας προσφέρουμε την επιλογή να ταξιδέψετε σε επιλεγμένες κλινικές, σε άλλες χώρες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις: Ρωτήστε μας πληροφορίες σχετικά με τον διακανονισμό του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης σας σε δόσεις.

Compared to other IVF refund guarantee programmes, our programmes include all medication costs (approx. £1,500 cost for medication per cycle in IVF). In addition, it includes other hidden costs such as blastocyst culture and blood tests than can be around £500 per cycle. Our IVF refund guarantee programmes in which we include pre-implantion genetical screening (PGT/NGS). This is the most advanced method of PGS in which embryos are thoroughly screened for mosaics and DNA abnormalities that can cause miscarriages and implantation failures. It is proven to increas success rate by at least 20%. Διαθέσιμα δάνεια για εξωσωματική γονιμοποίηση: Έχουμε πρόσβαση σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προσφέρει δάνεια για θεραπείες γονιμότητας σε ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 38 ετών
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 εμβρυομεταφορές
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται όλοι οι υπέρηχοι και τα έξοδα των εξετάσεων αίματος
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 38 ετών
 
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό
50% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
50% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 40 ετών
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 55
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων και σπέρματος στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 55
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό με Δωρεά Εμβρύων
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματική γονιμοποίησης με Δωρεά Εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο εξωτερικό
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 55
 
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση+προγεννητικός έλεγχος στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
Κόστος του προγεννητικού ελέγχου περιλαμβάνεται
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 55
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση+προγεννητικός έλεγχος στο εξωτερικό με 100% εγγύησης επιστροφής χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
Κόστος του προγεννητικού ελέγχου περιλαμβάνεται
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα υπερήχων και εξετάσεων αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 55
The Ultimate Live Birth Plan

3 Stages of IVF
First stage includes a cycle of IVF own eggs
Second stage includes a cycle of Egg Donor IVF
Third stage includes a Surrogacy IVF
All frozen embryo transfers included in all stages
Unlimited cycles with surrogacy until a Live Birth is achieved
All legal, administrative, medical and living expenses for the surrogate included

Λάβετε συμβουλές από ειδικούς για τις επιλογές εξωσωματικής γονιμοποίησης στο εξωτερικό.

Κλείστε δωρεάν συμβουλευτική

Ρωτήστε τον ειδικό μας οτιδήποτε σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Γνωρίστε την Ομάδα μας
Συμβουλευτείτε από τους ειδικούς σχετικά με τις επιλογές εξωσωματικής γονιμοποίησης στο εξωτερικό. Κλείστε τώρα δωρεάν συμβουλευτική.
Learn all about IVF abroad – Prices, success rates, quality standards and more Get informed about 100% refund programs – Who offers them and how they work Ask our expert all your IVF-related questions